CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG INCOCONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

(Số:……….  /20……/HĐXD)

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng về công trình xây dựng.

– Căn cứ vào phụ lục 01: Dự toán sửa chữa

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày  tháng…… năm…… chúng tôi gồm:

BÊN GIAO THẦU:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ         :………………………………………………………………………………………..

Điện thoại    : ……………………………………………………………………………………….

Số CCCD     :…………………………………Ngày cấp: …………………………………………

Tại ĐKQL Cư Dân và DLQG Về Cư dân

 ( Sau đây gọi tắt là “ Bên A” )

BÊN NHẬN THẦU  :   CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG INCOCONS

Địa chỉ         :  Tầng 5, số 210 Trung Kính, p. Yên Hòa, q. Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế :   0107135095

Đại diện:      :   Trần Minh Quân                       Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại    :   096 384 5775

Số TK           :          ………………………………………………………………………………………

 ( Sau đây gọi tắt là “ Bên B” )

Các bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

 • Địa điểm công trình:………………………………………………………………………………….
 • Hạng mục: Cải tạo sửa chữa
 • Khối lượng & báo giá: Theo: phụ lục 01- Dự toán sửa chữa               
 • Quy trình thi công
 • Giai đoạn 01: phá dỡ.
 • Giai đoạn 02: xây, trát tường, cán nền, phần thô hệ thống điện nước, điều hòa, chống thấm, sàn ban công cơi nới.
 • Giai đoạn 03: Ốp, lát tường, sàn, hoàn thiện ban công cơi nới, hoa sắt cửa sổ
 • Giai đoạn 04: Trần thạch cao, sơn bả.
 • Giai đoạn 05: Lắp thiết bị điện nước.lắp cửa, vệ sinh công trình
  • Đo khối lượng hạng mục
 • Cách thức đo khối lượng:
  • Mỗi hạng mục thi công được nghiệm thu theo cách thức đo được mô tả trong Phụ lục 01 – Dự toán sửa chữa.
  • Hạng mục xây tường khi đo phải trừ đi diện tích cửa
  • Hạng mục trát tường có hai cách đo. Cách 1: đo theo diện tích tường không trừ cửa. Cách 2 đo theo diện tích tường có trừ cửa sau đó phần cạnh cửa sẽ được đo riêng & tính theo m dài mỗi cạnh (một cửa có 2 mặt cạnh)
  • Hạng mục trần thạch cao: cửa thăm trần tính riêng, diện tích cửa thăm trần sẽ không bị trừ và diện tích trần thạch cao.
  • Hạng mục dầm cột bê tông tính cả phần giao cắt
  • Hạng mục thi công điện: Diện tích thi công sẽ được tính dựa trên tổng diện tích bao ngoài của khu vực thi công (không phải diện tích thông thủy)
  • Hạng mục chống thấm: Diện tích thi công sẽ tính cả diện tích quét chống thấm lên tường.
  • Chất lượng & thời gian bảo hành
 • Chất lượng, quy cách hàng hóa theo đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được phê duyệt.
 • Thời hạn bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
 • Trong thời gian bảo hành nếu xẩy ra hỏng hóc do lỗi thi công thì Bên B có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục chậm nhất sau 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A.
 • Sau 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình (dựa trên biên bản nghiệm thu & thanh lý) hợp đồng này sẽ tự động kết thúc mà không cần bất cứ một văn bản nào khác.
  • Thời gian bàn giao
 • Thời gian hoàn thành bàn giao: 40 ngày làm việc (tính từ thời điểm bắt đầu thi công)
 • Trong quá trình thi công, nếu phát sinh các vấn đề làm kéo dài thời gian thi công mà không phải do lỗi của bên B, số thời gian này sẽ được cộng thêm vào tổng thời gian thi công do đó thời hạn bàn giao cũng sẽ được lùi thêm lượng thời gian đó (khi có sự thống nhất giữa hai bên).
  • Các hạng mục phát sinh
 • Bên B có quyền đề nghị phát sinh sau khi thực hiện thi công trong các trường hợp sau:
 • Thêm hạng mục thi công mới.
 • Hạng mục thi công đã được thống nhất nhưng sau đó Bên A thay đổi các yêu cầu về kỹ thuật đối với hạng mục đấy.
 • Hạng mục thi công đã được thống nhất từ trước nhưng thực tế thi công có những điều kiện không thuận lợi, phức tạp hơn.
 • Các hạng mục cần bổ sung để đảm bảo an toàn thi công.
 • Giá trị phát sinh sẽ được thống nhất do sự thỏa thuận giữa Bên A & Bên Các nội dung phát sinh sẽ được thể hiện bằng biên bản phát sinh được xác nhận của cả hai bên.
  • Thanh toán
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
 • Giá trị tạm tính của từng giai đoạn thi công như sau:
 • Giai đoạn 1: ………….. (bằng chữ: …………….. đồng).
 • Giai đoạn 2: ………….. (bằng chữ: …………….. đồng).
 • Thanh toán lần 01: Ngay khi ký hợp đồng, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B …..% tổng giá trị hợp đồng để bắt đầu triên khai thiết kế.Tương ứng với số tiền: ……………đ ( bằng chữ: ………………. đồng)
 • Thanh toán lần 02: Trước khi thi công giai đoạn 01, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B ……% tổng giá trị thi công giai đoạn 1 theo dự toán. Tương ứng với số tiền: …………………..đ (bằng chữ: ……………………… đồng).

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

2.1  Quyền và nghĩa vụ bên A.

 • Bàn giao mặt bằng cho Bên B thi công đúng tiến độ.
 • Cung cấp điện, nước, hỗ trợ Bên B về điều kiện thi công tại công trình.
 • Thanh toán cho Bên B theo quy định tại Điều 1.9 của hợp đồng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi để Bên B thi công tại công trình.

2.2   Quyền và nghĩa vụ bên B.

 • Tổ chức thi công đúng thiết kế, bản vẽ thi công chi tiết, mẫu sản phẩm, mẫu vật tư đã được Bên A duyệt và xác nhận theo nội dung công việc và chất lượng quy định tại Điều 1.3 của hợp đồng.
 • Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi trong suốt quá trình thi công tại công trình và nghiệm thu đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • Chịu trách nhiệm bảo hành công trình từ khi nhận được thông tin từ Bên A.
 • Thi công đạt kỹ thuật, mỹ thuật, đúng thiết kế theo yêu cầu của Bên A. Bên B phải chịu mọi chi phí, tổn thất nếu trong quá trình thi công để xảy ra sự cố hoặc thi công không đảm bảo chất lượng phải sửa chữa, gia cố, làm lại.
 • Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, gìn giữ an ninh trật tự công trường, bảo vệ vật tư, thiết bị, công cụ lao động trong thi công. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn lao động, mất trật tự trị an trong số công nhân do mình quản lý và phải chịu mọi chi phí bồi đền.
 • Sửa chữa kịp thời và chịu chi phí (nếu có) trong thời gian bảo hành công trình.

ĐIỀU 3. CAM KẾT

 • Hợp đồng này là hợp đồng duy nhất được ký kết giữa Bên A và Bên B, không bên nào được tự ý sửa đổi. Trong trường hợp có bổ sung sửa đổi, hai bên phải lập thành văn bản như là một phụ lục của hợp đồng và được hai bên cùng ký xác nhận thì mới có giá trị thực hiện.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và mặc nhiên được thanh lý khi bên A đã hoàn thành trách nhiệm tài chính của mình theo mục 1.8, Điều 1 của Hợp đồng.
 • Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B