Sửa nhà có cần cúng hay không?

Mọi người thường quan niệm mỗi khi làm việc lớn sẽ soạn mâm cúng với đầy đủ lễ vật, báo cáo chư vị thần linh để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Cải tạo, sửa chữa nhà là một công việc trọng đại không thể làm qua loa, đại khái. Vậy khi tiến hành sửa nhà có cần cúng không?  Bạn hãy tham khảo bài viết sau nhé:

Mâm lễ cúng trước khi sửa nhà

Mâm lễ cúng trước khi sửa nhà

Sau đây là bài văn khấn được rất nhiều gia chủ sử dụng:

Văn khấn cúng như sau:

-Con lạy Chúa chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

-Con kính lạy thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

– Con kính lạy Quan Đương niên.

– Con kính lạy các tôn thần bản xứ

Tín chủ ( chúng ) con là: ………………

Ngụ tại : …………………..

Hôm nay là ngày ….. tháng …….năm ……. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén hương dâng lên trước án có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo ……. căn nhà ở địa chỉ ………….. ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần cúi soi xét và cho phép con được động thổ.

Tín chủ con lòng thành kính mời ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn Thần ngài Bản cảnh Thành hoàn Chư Vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị thần cai quản khu vực này. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, hưởng thụ lễ vật, độ cho chúng con mọi chuyện thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ bình an, âm dương phù trợ, sở nguyên tòng tâm.

Tín chủ con lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc quanh quất khu vực này, xin mời tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ nợ đôi bên, khiến cho an lành, công việc chóng thành .

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Trên đây là bài văn khấn rất cần thiết khi các bạn cải tạo và sửa nhà. Hãy truy cập website incocons.com để tìm hiểu thêm về những lễ vật cần thiết khi cúng sửa nhà. Ngoài ra các bạn còn được tư vấn, thiết kế… khi muốn cải tạo, sửa chữa nhà ở.

 

Leave a Reply

Call Now Button Call Now Button
CLICK ĐỂ GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI